за Христос

По правдата, по правдата да се водиш, за да живееш и да наследиш земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

Слушай Второзаконие 16:20
Второзаконие 16:20

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:20: