за Христос

Да жертваш Пасхата на Господа, твоя Бог, от овцете и говедата, на мястото, което избере Господ, за да настани Името Си там.

Слушай Второзаконие 16:2
Второзаконие 16:2

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:2: