за Христос

Да не изкривяваш правосъдието, да не гледаш на лице, нито да приемаш подкуп; защото подкупът заслепява очите на мъдрите и изкривява думите на справедливите.

Слушай Второзаконие 16:19
Второзаконие 16:19

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:19:

Да не изкривяваш правосъдието; да не гледаш на лице и да не вземаш подарък, защото подаръкът заслепява очите на мъдрите и изкривява думите на праведните.
/Верен 2002/
Да не опорочаваш съдебно дело, да не гледаш на лице, нито да приемаш подкупи; защото подкупът заслепява очите на мъдрите и изопачава думите на справедливите.
/Библейско общество 2000/
Да не изкривяваш съд, да не гледаш на лице, нито да приемаш дар; защото дарът заслепява очите на мъдрите и превръща думите на справедливите.
/Протестантски 1940/
не извъртай закона, не гледай на лице и не взимай дарове, понеже даровете заслепяват очите на мъдрите и изопачават делото на правите;
/Православен/
Да не развратиш съд: да не гледаш на лице нито да вземаш дар, защото дарът заслепява очите на мъдрите, и превраща думите на праведните.
/Цариградски/
Thou shalt not wrest judgment; thou shalt not respect persons, neither take a gift: for a gift doth blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous.
/KJV/