за Христос

Наредби за правосъдието и идолопоклонството
Да поставяш между племената си съдии и надзиратели във всичките си градове, които ти дава Господ, твоят Бог; и те да съдят народа справедливо.

Слушай Второзаконие 16:18
Второзаконие 16:18

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:18:

Да си поставиш съдии и надзорници според племената си във всичките си порти, които ГОСПОД, твоят Бог, ти дава; за да съдят народа със справедлив съд.
/Верен 2002/
Да поставяш между племената си съдии и надзиратели във всичките си градове, които ти дава Господ, твоят Бог; и те да съдят народа справедливо.
/Библейско общество 2000/
Да си поставяш между племената си съдии и надзиратели във всичките си градове, които ти дава Господ твоят Бог; и те да съдят людете справедливо.
/Протестантски 1940/
Във всичките си жилища, които Господ, Бог твой, ти даде, постави си съдии и надзиратели според колената си, за да съдят народа с праведна сЪдба;
/Православен/
Да си поставиш съдии и надзиратели по всичките си градове които ти дава Господ Бог твой по племената ти; и да съдят людете с правосъдие.
/Цариградски/
Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the LORD thy God giveth thee, throughout thy tribes: and they shall judge the people with just judgment.
/KJV/