за Христос

Всеки да дава по силата си според благословението, което Господ, твоят Бог, ти е дал.

Слушай Второзаконие 16:17
Второзаконие 16:17

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:17: