за Христос

Три пъти в годината всеки мъж да се явява пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Той: в празника на безквасните хлябове, в празника на седмиците и в празника на шатроразпъването; но да не се явяват пред Господа с празни ръце.

Слушай Второзаконие 16:16
Второзаконие 16:16

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:16:

Три пъти в годината всичките ти мъже да се явяват пред ГОСПОДА, твоя Бог, на мястото, което Той избере - на празника на безквасните хлябове, на празника на седмиците и на празника на колибите - и да не се явяват пред ГОСПОДА с празни ръце.
/Верен 2002/
Три пъти в годината всеки мъж да се явява пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Той: в празника на безквасните хлябове, в празника на седмиците и в празника на шатроразпъването; но да не се явяват пред Господа с празни ръце.
/Библейско общество 2000/
Три пъти в годината всеки твой от мъжки пол да се явява пред Господа твоя Бог на мястото, което избере Той: в празника на безквасните, в празника на седмиците и в празника на скинопигията*; но да се не явяват пред Господа с празни ръце.
/Протестантски 1940/
Три пъти на година всяко мъжко трябва да се явява пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Той: в празника Безквасници, в празника Седмици и в празника Шатри; и никой не бива да се явява пред Господа с празни ръце,
/Православен/
Три пъти в годината да се явява всеки твой мъжки пол пред Господа Бога твоего на мястото което избере той, в праздника на безквасните, и в праздника на седмиците, и в праздника на шатрите; и да се не явяват пред Господа с праздни ръце.
/Цариградски/
Three times in a year shall all thy males appear before the LORD thy God in the place which he shall choose; in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles: and they shall not appear before the LORD empty:
/KJV/