за Христос

Седем дни да празнуваш на Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ; защото Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичко, което си произвел, и във всички дела на ръцете ти; и радостта ти ще бъде пълна.

Слушай Второзаконие 16:15
Второзаконие 16:15

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:15:

Седем дни да празнуваш празника на ГОСПОДА, своя Бог, на мястото, което ГОСПОД избере, защото ГОСПОД, твоят Бог, ще те благославя в целия ти добив и във всичките дела на ръцете ти, а ти само ще се веселиш.
/Верен 2002/
Седем дена да празнуваш на Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ; защото Господ, твоят Бог, ще те благославя във всеки труд и дела на ръцете ти; и радостта ти ще бъде пълна.
/Библейско общество 2000/
Седем дена да празнуваш на Господа твоя Бог на мястото, което избере Господ; защото Господ твоят Бог ще те благославя във всичките ти произведения и във всичките дела на ръцете ти; и ти всецяло да се веселиш.
/Протестантски 1940/
седем дена празнувай за Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ, Бог твой (за да се призовава там името Му); понеже ще те благослови Господ, Бог твой, във всичките ти произведения и във всяка работа на ръцете ти, и ти само ще се веселиш.
/Православен/
Седем дни да празднуваш Господу Богу твоему на мястото което избере Господ; защото Господ Бог твой ще те благослови във всичките ти произведения и във всичките дела на ръцете ти; и ти само ще се веселиш.
/Цариградски/
Seven days shalt thou keep a solemn feast unto the LORD thy God in the place which the LORD shall choose: because the LORD thy God shall bless thee in all thine increase, and in all the works of thine hands, therefore thou shalt surely rejoice.
/KJV/