за Христос

и да се веселиш на празника си, ти, синът ти, дъщерята ти, слугата ти, слугинята ти, левитът и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са в дома ти.

Слушай Второзаконие 16:14
Второзаконие 16:14

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:14:

и да се веселиш на празника си, ти и синът ти, и дъщеря ти, и слугата ти, и слугинята ти, и левитът, и чужденецът, и сирачето, и вдовицата, които са вътре в портите ти.
/Верен 2002/
и да се веселиш на празника си, ти, синът ти, дъщерята ти, слугата ти, слугинята ти, левитът и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са в дома ти.
/Библейско общество 2000/
и да се веселиш на празника си, ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти, левитинът и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти.
/Протестантски 1940/
и весели се в празника си ти, син ти и дъщеря ти, робът ти и робинята ти, левитинът и пришълецът, сирачето и вдовицата, които са в жилищата ти;
/Православен/
и да се веселиш на праздника си, ти, и син ти, и дъщеря ти, и слугата ти, и слугинята ти, и Левитинът, и чужденецът, и сирачето, и вдовицата които са отвътре вратата ти.
/Цариградски/
And thou shalt rejoice in thy feast, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite, the stranger, and the fatherless, and the widow, that are within thy gates.
/KJV/