за Христос

Да празнуваш седем дни празника на шатроразпъването, след като прибереш житото и виното си;

Слушай Второзаконие 16:13
Второзаконие 16:13

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:13: