за Христос

Да се веселиш пред Господа, твоя Бог, ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е в дома ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на мястото, което избере Господ, твоят Бог, като обиталище на Името Си там.

Слушай Второзаконие 16:11
Второзаконие 16:11

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:11:

И да се веселиш пред ГОСПОДА, своя Бог, ти и синът ти, и дъщеря ти, слугата ти, и слугинята ти, левитът, който е вътре в портите ти, и чужденецът, и сирачето, и вдовицата, които са между вас, на мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, ще избере да засели там Името Си.
/Верен 2002/
Да се веселиш пред Господа, твоя Бог, ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е в дома ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на мястото, което избере Господ, твоят Бог, като обиталище на Името Си там.
/Библейско общество 2000/
Да се веселиш пред Господа твоя Бог, ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитинът, който е отвътре портите ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са всред вас, на мястото, което избере Господ твоят Бог, за да настани Името Си там.
/Протестантски 1940/
и весели се пред Господа, твоя Бог, ти, син ти и дъщеря ти, робът ти и робинята ти, левитинът, който е в жилищата ти, и пришълецът, сирачето и вдовицата, които са среди тебе, на мястото, което избере Господ, Бог твой, за да пребъдва там името Му;
/Православен/
И да се веселиш пред Господа Бога твоего, ти, и син ти, и дъщеря, и слугата ти, и слугинята ти, и Левитинът който е отвътре вратата ти, и чужденецът, и сирачето, и вдовицата, които са всред вас, на онова място което избере Господ Бог твой за да насели там името си.
/Цариградски/
And thou shalt rejoice before the LORD thy God, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite that is within thy gates, and the stranger, and the fatherless, and the widow, that are among you, in the place which the LORD thy God hath chosen to place his name there.
/KJV/