за Христос

И да празнуваш празника на седмиците на Господа, твоя Бог, като Му възвръщаш доброволен принос от ръката си, който ще принасяш, според както Господ, твоят Бог, те е благословил.

Слушай Второзаконие 16:10
Второзаконие 16:10

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:10:

И да направиш празника на седмиците на ГОСПОДА, своя Бог, с доброволния принос, който може да даде ръката ти, който ще даваш, както ГОСПОД, твоят Бог, те благославя.
/Верен 2002/
И да празнуваш празника на седмиците на Господа, твоя Бог, като Му възвръщаш доброволен принос от ръката си, който ще принасяш, според както Господ, твоят Бог, те е благословил.
/Библейско общество 2000/
И да празнуваш празника на седмиците на Господа твоя Бог като Му възвръщаш доброволен принос от ръката си, който ще принасяш, според както Господ твоят Бог ще те е благословил.
/Протестантски 1940/
тогава празнувай празника Седмици на Господа, твоя Бог, според както ти ръка дава, колкото можеш от това, с което те е благословил Господ, Бог твой;
/Православен/
И да направиш праздника на седмиците Господу Богу твоему с възможното от ръката ти самоволно приношение което ще приносиш, според колкото те е благословил Господ Бог твой.
/Цариградски/
And thou shalt keep the feast of weeks unto the LORD thy God with a tribute of a freewill offering of thine hand, which thou shalt give unto the LORD thy God, according as the LORD thy God hath blessed thee:
/KJV/