за Христос

Наредба за празниците
Пази месец Авив, за да празнуваш в него Пасхата на Господа, твоя Бог; защото в месец Авив Господ, твоят Бог, те е извел от Египет през нощта.

Слушай Второзаконие 16:1
Второзаконие 16:1

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:1: