за Христос

Изпитване на лъжепророците
Ако се въздигне сред тебе пророк или съновидец и ти посочи знамение или чудо,

Слушай Второзаконие 13:1
Второзаконие 13:1

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 13:1: