за Христос

Второзаконие 12:7,12,18,25,28   

7 и там, пред Господа, вашия Бог, да ядете; и да се веселите, вие и домовете ви, във всичките си начинания и в каквото те е благословил Господ, твоят Бог.
12 И да се веселите пред Господа, вашия Бог, вие, синовете ви, дъщерите ви, слугите ви, слугините ви и левитът, който е вътре зад портите ви (защото той няма дял, нито наследство с вас).
18 а пред Господа, твоя Бог, да ги ядеш - на мястото, което Господ, твоят Бог, избере: ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е вътре зад портите ти; и да се веселиш пред Господа, твоя Бог, във всичко, приготвено от ръката ти.
25 Да не я ядеш, за да бъде добре на теб и на децата ти след тебе, когато вършиш онова, което е право пред Господа.
28 Внимавай и слушай всички тези думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на теб и на децата ти след тебе до века, когато вършиш онова, което е добро и право пред Господа, твоя Бог.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34