за Христос

затова признайте и пазете всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да бъдете дръзновени и да влезете, за да завладеете земята, към която преминавате, за да я притежавате,

Слушай Второзаконие 11:8
Второзаконие 11:8

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 11:8:

затова да спазвате целия закон, който ви заповядвам днес, за да бъдете силни и да влезете, и да завладеете земята, в която преминавате, за да я притежавате,
/Верен 2002/
затова признайте и пазете всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да бъдете дръзновени и да влезете, за да завладеете земята, към която преминавате, за да я притежавате,
/Библейско общество 2000/
за това признайте и пазете всичките заповеди, които днес ви заповядвам, за да бъдете дръзновени и да влезете да завладеете земята, към която преминавате да я притежавате,
/Протестантски 1940/
И тъй, пазете всичките (Му) заповеди, които ви заповядвам днес, за да (бъдете живи), да заякнете, да отидете и да завладеете земята, за която преминавате (отвъд Иордан) да я завладеете;
/Православен/
За това, да пазите всичките заповеди които ви аз заповядвам днес, за да бъдете дързновени, и да влезете и наследите земята в която отхождате за да я наследите,
/Цариградски/
Therefore shall ye keep all the commandments which I command you this day, that ye may be strong, and go in and possess the land, whither ye go to possess it;
/KJV/