за Христос

Защото вие преминавате Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви дава; и ще я притежавате и ще се заселите в нея.

Слушай Второзаконие 11:31
Второзаконие 11:31

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 11:31:

Защото вие ще преминете Йордан, за да влезете да завладеете земята, която ГОСПОД, вашият Бог, ви дава; и ще я завладеете, и ще живеете в нея.
/Верен 2002/
Защото вие преминавате Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви дава; и ще я притежавате и ще се заселите в нея.
/Библейско общество 2000/
Защото вие преминавате Иордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ вашият Бог ви дава: и ще я притежавате и ще се заселите в нея.
/Протестантски 1940/
Защото вие преминавате Иордан, за да отидете да завладеете земята, която ви дава Господ, Бог ваш, (като дял завинаги) и ще я завладеете и ще живеете в нея.
/Православен/
Защото вие преминавате Иордан за да влезете да наследите земята която Господ Бог ваш ви дава, и ще я наследите, и ще се населите в нея.
/Цариградски/
For ye shall pass over Jordan to go in to possess the land which the LORD your God giveth you, and ye shall possess it, and dwell therein.
/KJV/