за Христос

благословението, ако слушате заповедите на Господа, вашия Бог, които днес ви заповядвам;

Слушай Второзаконие 11:27
Второзаконие 11:27

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 11:27: