за Христос

Всяко място, където стъпи стъпалото на краката ви, ще бъде ваше; от пустинята и Ливан, от реката, т. е. реката Ефрат, дори до Западното море ще бъдат пределите ви.

Слушай Второзаконие 11:24
Второзаконие 11:24

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 11:24:

Всяко място, на което стъпи стъпалото на крака ви, ще бъде ваше: границата ви ще бъде от пустинята и Ливан, и от реката, реката Ефрат, чак до западното море.
/Верен 2002/
Всяко място, където стъпи стъпалото на краката ви, ще бъде ваше; от пустинята и Ливан, от реката, т.е. реката Ефрат, дори до Западното море ще бъдат пределите ви.
/Библейско общество 2000/
Всяко място, гдето стъпи стъпалото на нозете ви, ще бъде ваше; от пустинята и Ливан, от реката, сиреч, реката Евфрат, дори до Западното море ще бъде пределът ви.
/Протестантски 1940/
всяко място, на което стъпи ногата ви, ще бъде ваше: вашите предели ще бъдат от пустинята и Ливан, от реката, река Ефрат, дори до морето, що е на запад.
/Православен/
Всяко място дето стъпи стъпката на нозете ви ваше ще бъде: от пустинята и Ливан, от реката, реката Евфрат, и дору до западното море ще бъде пределът ви.
/Цариградски/
Every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours: from the wilderness and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the uttermost sea shall your coast be.
/KJV/