за Христос

тогава Господ ще изгони пред вас всички тези народи и ще завладеете народи, по-велики и по-силни от вас.

Слушай Второзаконие 11:23
Второзаконие 11:23

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 11:23: