за Христос

за да се умножат дните ви и дните на децата ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да им я даде, колкото време е небето над земята.

Слушай Второзаконие 11:21
Второзаконие 11:21

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 11:21:

за да се умножат дните ви и дните на синовете ви в земята, за която ГОСПОД се закле на бащите ви да им я даде, като дните на небето над земята.
/Верен 2002/
за да се умножат дните ви и дните на децата ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да им я даде, колкото време е небето над земята.
/Библейско общество 2000/
за да се умножат дните ви и дните на чадата ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да им я даде, колкото време небето е над земята.
/Протестантски 1940/
за да бъдат толкова много вашите дни и дните на децата ви в оная земя, която Господ се кле да даде на отците ви, колкото дни небето ще бъде над земята.
/Православен/
за да се умножат дните ви и дните на чадата ви на земята за която се кле Господ на отците ви да даде на тях, колкото небесните дни на земята.
/Цариградски/
That your days may be multiplied, and the days of your children, in the land which the LORD sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth.
/KJV/