за Христос

тогава ще давам на земята ви дъжда на времето му - и ранния, и късния, за да събираш житото си, виното си и елея си.

Слушай Второзаконие 11:14
Второзаконие 11:14

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 11:14: