за Христос

земя, за която Господ, твоят Бог, се грижи. Очите на Господа, твоя Бог, са винаги върху нея, от началото на годината и до края на годината.

Слушай Второзаконие 11:12
Второзаконие 11:12

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 11:12:

земя, за която ГОСПОД, твоят Бог, се грижи; очите на ГОСПОДА, твоя Бог, са винаги върху нея, от началото на годината до края на годината.
/Верен 2002/
земя, за която Господ, твоят Бог, се грижи. Очите на Господа, твоя Бог, са винаги върху нея, от началото на годината и до края на годината.
/Библейско общество 2000/
земя, за която Господ твоят Бог се грижи. Очите на Господа твоя Бог са винаги върху нея, от началото на годината и до края на годината.
/Протестантски 1940/
земя, за която Господ, Бог твой, се грижи: очите на Господа, твоя Бог, непрестанно са върху нея, от начало на годината и до края на годината.
/Православен/
земя за която Господ Бог твой се грижи: очите на Господа Бога твоего са всякога върху нея, от началото на годината и до свършъка на годината.
/Цариградски/
A land which the LORD thy God careth for: the eyes of the LORD thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year.
/KJV/