за Христос

Защото земята, в която влизаш, за да я притежаваш, не е както Египетската земя, от която излязохте, където сееше жито и го напояваше с краката си като зеленчукова градина.

Слушай Второзаконие 11:10
Второзаконие 11:10

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 11:10:

Защото земята, в която влизаш, за да я притежаваш, не е като египетската земя, от която излязохте, където ти сееше семето си и го напояваше с крака си #т.е. чрез въртене на водно колело# като зеленчукова градина.
/Верен 2002/
Защото земята, в която влизаш, за да я притежаваш, не е както Египетската земя, от която излязохте, където сееше жито и го напояваше с краката си като зеленчукова градина.
/Библейско общество 2000/
Защото земята, в която влизаш да я притежаваш, не е както Египетската земя, из която излязохте, гдето, като сееше ти семето си, напояваше го с ногата си, като зеленчукова градина.
/Протестантски 1940/
Защото земята, в която отиваш да я завладееш, не е като Египетската земя, из която излязохте, дето ти, като посееше семето си, напояваше (я) с нозете си, като зеленчукова градина;
/Православен/
Защото земята в която влазяш да я наследиш, не е както Египетската земя из която излязохте, дето сееше семето си, и напояваше с ногата си като градина на зелие;
/Цариградски/
For the land, whither thou goest in to possess it, is not as the land of Egypt, from whence ye came out, where thou sowedst thy seed, and wateredst it with thy foot, as a garden of herbs:
/KJV/