за Христос

по тази причина левитите нямат дял или наследство между братята си; Господ им е наследство, според както Господ, твоят Бог, им се обеща.)

Слушай Второзаконие 10:9
Второзаконие 10:9

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 10:9: