за Христос

Второзаконие 10:1-5,10-22;11   

1 Повторно получаване на заповедите
В онова време Господ ми каза: Издялай си две каменни плочи като първите и се изкачи при Мене на планината; направи си и дървен ковчег.
2 И Аз ще напиша на плочите думите, които бяха на първите плочи, които ти строши; а ти да ги сложиш в ковчега.
3 И така, направих ковчега от ситимово дърво, издялах две каменни плочи като първите и се изкачих на планината с двете плочи в ръцете си.
4 И Той написа на плочите, както беше написано преди това, десетте заповеди, които Господ ви изговори на планината изсред огъня, в деня, когато се събрахте там; и Господ ги даде на мене.
5 Тогава се обърнах и слязох от планината, и сложих плочите в ковчега, който направих; и те се намират там досега, според както Господ ми заповяда.
10 А аз преседях на планината, както първия път, четиридесет дни и четиридесет нощи; и този път Господ ме послуша и склони да не те погуби.
11 Тогава Господ ми каза: Стани, предвождай този народ, за да влезе като притежател на земята, за която съм се клел на бащите му да я дам на него.
12 А сега, Израелю, какво иска от тебе Господ, твоят Бог, освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го обичаш и да служиш на Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа,
13 за да пазиш заповедите на Господа и наредбите Му, които днес ти давам за твое добро?
14 Ето, небето на небесата, земята и всичко, което е на нея, принадлежи на Господа, твоя Бог,
15 обаче само бащите ти предпочете Господ и ги възлюби, и измежду всички племена избра вас, потомството им след тях, както виждате днес.
16 И така, обрежете краекожието на сърцето си и не бъдете вече твърдоглави.
17 Защото Йехова, вашият Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар;
18 Който отдава правото на сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло.
19 И така, обичайте чужденеца, защото и вие сте били чужденци в Египетската земя.
20 От Господа, твоя Бог, да се боиш, на Него да служиш, към Него да бъдеш привързан и в Неговото име да се заклеваш.
21 С Него трябва да се хвалиш и Той е твоят Бог, Който извърши за тебе тези велики и страшни дела, които очите ти видяха.
22 Бащите ти слязоха в Египет, на брой седемдесет души; а сега Господ, твоят Бог, те направи многоброен като звездите на небето.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34