за Христос

Битие 9:18-27   

18 Синовете на Ной
А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет; а Хам беше баща на Ханаан.
19 Тези трима бяха Ноеви синове; и от тях бе населена цялата земя.
20 В това време Ной започна да работи земята и насади лозе.
21 И като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си.
22 Хам, Ханаановият баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън.
23 А Сим и Яфет взеха една дреха и като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха заднишком и покриха голотата на баща си; лицата им гледаха назад и не видяха бащината си голота.
24 Когато Ной изтрезня от виното си и научи за онова, което му беше направил по-младият му син, каза:
25 Проклет да е Ханаан;
слуга на слуги ще бъде на братята си.
26 Каза още:
Благословен Господ, Симовият Бог;
и Ханаан да му бъде слуга.
27 Бог да разшири Яфет.
Да се засели в шатрите на Сим;
и Ханаан да им бъде слуга.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50