за Христос

Докато съществува земята, сеитба и жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да изчезнат.

Слушай Битие 8:22
Битие 8:22

Препратки:

Други преводи на Битие 8:22: