за Христос

Вземи си по седем от всички чисти животни, мъжки и женските им; а от нечистите животни по две, мъжки и женските им;

Слушай Битие 7:2
Битие 7:2

Препратки:

Други преводи на Битие 7:2: