за Христос

разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и се огорчи в сърцето Си.

Слушай Битие 6:6
Битие 6:6

Препратки:

Други преводи на Битие 6:6: