за Христос

Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с теб.

Слушай Битие 6:18
Битие 6:18

Препратки:

Други преводи на Битие 6:18: