за Христос

И всички дни на Адам, колкото живя, станаха деветстотин и тридесет години; и умря.

Слушай Битие 5:5
Битие 5:5

Препратки:

Други преводи на Битие 5:5: