за Христос

също и целият дом на Йосиф, братята му и бащиният му дом; само домовете си, стадата си и добитъка си оставиха в Гесенската земя.

Слушай Битие 50:8
Битие 50:8

Препратки:

Други преводи на Битие 50:8: