за Христос

Йосиф видя Ефремови деца от третия род; също и децата на Манасиевия син Махир се родиха на Йосифовите колене.

Слушай Битие 50:23
Битие 50:23

Препратки:

Други преводи на Битие 50:23: