за Христос

Битие 50:14-21   

14 Йосиф, след като погреба баща си, се върна в Египет, той и братята му, и всички, които бяха отишли с него да погребат баща му.
15 Йосиф успокоява братята си
А като видяха Йосифовите братя, че баща им умря, си казваха: Може би Йосиф ще ни намрази и ще ни върне жестоко за цялото зло, което сме му направили.
16 Затова пратиха на Йосиф да му кажат: Преди да умре, баща ти ни заповяда с думите:
17 Така да кажете на Йосиф: Прости, моля ти се, престъплението на братята си и греха им за злото, което ти направиха. И така, прости, молим ти се, престъплението на слугите на бащиния ти Бог. А Йосиф се разплака, когато му говориха.
18 После отидоха и братята му и паднаха пред него, и казаха: Ето, ние сме ти слуги.
19 А Йосиф им каза: Не бойте се; нима аз стоя на мястото на Бога?
20 Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както и стана днес.
21 И така, не бойте се; аз ще храня вас и домовете ви. И ги утеши, и им говори любезно.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50