за Христос

Битие 5   

1 Потомството на Адам до потопа
Ето родословието на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие;
2 създаде ги мъж и жена, благослови ги и ги наименува Човек, в деня, когато бяха създадени.
3 Адам живя сто и тридесет години и роди син по свое подобие, по своя образ и го наименува Сит.
4 А откакто се роди Сит, дните на Адам станаха осемстотин години; и от него се родиха синове и дъщери.
5 И всички дни на Адам, колкото живя, станаха деветстотин и тридесет години; и умря.
6 Сит живя сто и пет години и от него се роди Енос.
7 А откакто се роди Енос, Сит живя осемстотин и седем години и от него се родиха синове и дъщери.
8 И всички дни на Сит станаха деветстотин и дванадесет години; и умря.
9 Енос живя деветдесет години и от него се роди Кенан.
10 А откакто се роди Кенан, Енос живя осемстотин и петнадесет години и от него се родиха синове и дъщери.
11 И всички дни на Енос станаха деветстотин и пет години; и умря.
12 Кенан живя седемдесет години и от него се роди Маалалеил.
13 А откакто се роди Маалалеил, Кенан живя осемстотин и четиридесет години и роди синове и дъщери.
14 И всички дни на Кенан станаха деветстотин и десет години; и умря.
15 Маалалеил живя шестдесет и пет години и от него се роди Яред.
16 А откакто се роди Яред, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години и роди синове и дъщери.
17 И всички дни на Маалалеил станаха осемстотин деветдесет и пет години; и умря.
18 Яред живя сто шестдесет и две години и от него се роди Енох.
19 А откакто се роди Енох, Яред живя осемстотин години и от него се родиха синове и дъщери.
20 И всички дни на Яред станаха деветстотин шестдесет и две години; и умря.
21 Енох живя шестдесет и пет години и от него се роди Матусал.
22 А откакто се роди Матусал, Енох ходи по Бога триста години и от него се родиха синове и дъщери.
23 И всички дни на Енох станаха триста шестдесет и пет години.
24 И Енох живееше според Божиите заповеди и го нямаше вече, защото Бог го взе.
25 Матусал живя сто осемдесет и седем години и от него се роди Ламех.
26 А откакто се роди Ламех, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и от него се родиха синове и дъщери.
27 И всички дни на Матусал станаха деветстотин шестдесет и девет години; и умря.
28 Ламех живя сто осемдесет и две години и от него се роди син;
29 и го наименува Ной, като казваше: Този ще ни утеши в умората ни от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни идва от земята, която Господ прокле.
30 А откакто роди Ной, Ламех живя петстотин деветдесет и пет години и от него се родиха синове и дъщери.
31 И всички дни на Ламех станаха седемстотин седемдесет и седем години; и умря.
32 А Ной беше на петстотин години; и от Ной се родиха Сим, Хам и Яфет.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50