за Христос

Битие 4:8-15   

8 Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин застана против брат си Авел и го уби.
9 И Господ каза на Каин: Къде е брат ти Авел? А той отговори: Не зная; пазач ли съм аз на брат си?
10 И Бог каза: Какво си направил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.
11 И сега, проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка.
12 Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си; беглец и скитник ще бъдеш на земята.
13 А Каин каза на Господа: Наказанието ми е толкова тежко, че не мога да го понеса.
14 Ето, днес ме гониш от лицето на тази земя; ще бъда скрит от Твоето лице и ще бъда бежанец и скитник по земята; и така всеки, който ме намери, ще ме убие.
15 А Господ му отговори: Затова, който убие Каин, на него ще бъде отмъстено седмократно. И Господ определи белег за Каин, за да не го убива никой, който го намери.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50