за Христос

Също и на Сит се роди син, когото наименува Енос. Тогава хората започнаха да призовават Господнето име.

Слушай Битие 4:26
Битие 4:26

Препратки:

Други преводи на Битие 4:26: