за Христос

И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит, защото, казваше тя, Бог ми определи друга рожба вместо Авел, тъй като Каин го уби.

Слушай Битие 4:25
Битие 4:25

Препратки:

Други преводи на Битие 4:25:

И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит #Заместител#, защото, тя казваше: Бог ми определи друго семе вместо Авел, понеже Каин го уби.
/Верен 2002/
И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото нарече Сит, защото, тя казваше, Бог ми определи друга рожба вместо Авел, тъй като Каин го уби.
/Библейско общество 2000/
И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит {Т.е., Наместник.}*, защото тя думаше, Бог ми определи друга рожба, вместо Авела, тъй като Каин го уби.
/Протестантски 1940/
Адам пак позна жена си (Ева), и тя роди син, и му даде име Сит; понеже (казваше тя,) Бог ми даде друго чедо, вместо Авеля, когото Каин уби.
/Православен/
И позна пак Адам жена си; и тя роди син, и нарече името му Сит, и думаше: Даде ми Бог друго семе вместо Авеля, когото уби Каин.
/Цариградски/
And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.
/KJV/