за Христос

Битие 4:16-24   

16 Тогава Каин излезе от Господнето присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.
17 Потомството на Каин и Сит
И Каин позна жена си, която зачена и роди Енох: и Каин съгради град и нарече града Енох, по името на сина си.
18 И на Енох се роди Ирад; а от Ирад се роди Мехуяил; от Мехуяил се роди Метусаил; и от Метусаил се роди Ламех.
19 Ламех си взе две жени; името на едната беше Ада, а името на другата Села.
20 Ада роди Явал; той беше родоначалник на онези, които живеят в шатри и имат добитък.
21 Името пък на брат му беше Ювал; той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и кавал.
22 Така и Села роди Тувал-Каин, ковач на всякакъв вид медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каин беше Наама.
23 И Ламех каза на жените си:
Адо и Село, чуйте гласа ми,
жени Ламехови, слушайте думите ми,
понеже мъж убих затова, че ме нарани.
Да! Юноша - затова, че ме смаза.
24 Ако на Каин се отмъсти седмократно,
то на Ламех ще се отмъсти седемдесет и седемкратно.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50