за Христос

чрез Бога на баща ти, Който ще ти помага,
и чрез Всесилния, Който ще те благославя.
С небесни благословения отгоре,
с благословения на бездната, която лежи отдолу,
с благословения на гърдите и на утробата.

Слушай Битие 49:25
Битие 49:25

Препратки:

Други преводи на Битие 49:25:

чрез Бога на баща ти, който ще ти помага, и чрез Всесилния, който ще те благославя с небесни благословения от горе, с благословения на бездната, която лежи отдолу, с благословения на гърдите и на утробата.
/Верен 2002/
чрез Бога на баща ти, Който ще ти помага,
и чрез Всесилния, Който ще те благославя.
С небесни благословения отгоре,
с благословения на бездната, която лежи отдолу,
с благословения на гърдите и на утробата.
/Библейско общество 2000/
Чрез Бога на отца ти, Който ще ти помага,
И чрез Всесилния, Който ще те благославя.
С небесни благословения от горе,
С благословения на бездната, която лежи отдолу
С благословения на съсците и на утробата.
/Протестантски 1940/
на бащиния ти Бог, Който и да ти помогне, и на Всемогъщия, Който и да те благослови отгоре с небесни благословии, с благословиите на лежащата долу бездна, с благословиите на гърдите и на утробата,
/Православен/
Чрез Бога на отца ти, който ще ти помага,
И чрез Всесилния, който ще те благославя
С небесни благословения отгоре,
С благословения на бездната отдолу,
С благословения на съсците и на ложесната.
/Цариградски/
Even by the God of thy father, who shall help thee; and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breasts, and of the womb:
/KJV/