за Христос

Няма да се отнеме скиптър от Юда,
нито управителен жезъл отсред краката му,
докато дойде Сило.
И на него ще се покоряват племената.

Слушай Битие 49:10
Битие 49:10

Препратки:

Други преводи на Битие 49:10:

Няма да липсва скиптър от Юда, нито жезъл на управление отсред краката му, докато дойде Сило #т.е. Този, на когото принадлежи жезълът на управлението#. На него ще се покоряват народите.
/Верен 2002/
Няма да се отнеме скиптър от Юда,
нито управителен жезъл отсред краката му,
докато дойде Сило.
И на него ще се покоряват племената.
/Библейско общество 2000/
Не ще липсва скиптър от Юда,
Нито управителев жезъл отсред нозете му,
Докле дойде Сило {Т.е., Мирний.};
И нему ще се покоряват племената.
/Протестантски 1940/
Скиптърът не ще се отнеме от Иуда и законодателят - от чреслата му, докле не дойде Примирителят, и Нему ще се покоряват народите.
/Православен/
Не ще да оскудее скиптър от Юда,
Нито законоположник отсред нозете му,
Доде дойде СИЛО;
И нему ще се покоряват народите.
/Цариградски/
The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.
/KJV/