за Христос

И сега, двамата ти сина, които ти се родиха в Египетската земя, преди да дойда аз при тебе в Египет, са мои; Ефрем и Манасия ще бъдат мои, също както Рувим и Симеон.

Слушай Битие 48:5
Битие 48:5

Препратки:

Други преводи на Битие 48:5:

И сега, двамата ти сина, които ти се родиха в египетската земя, преди да дойда аз при теб в Египет, са мои - Ефрем и Манасия ще бъдат мои, също както Рувим и Симеон.
/Верен 2002/
И сега, двамата ти сина, които ти се родиха в Египетската земя, преди да дойда аз при теб в Египет, са мои; Ефрем и Манасия ще бъдат мои, също както Рувим и Симеон.
/Библейско общество 2000/
И сега, двата ти сина, които ти се родиха в Египетската земя, преди да дойда аз при тебе в Египет, са мои; Ефрем и Манасия ще бъдат мои също, както Рувим и Симеон.
/Протестантски 1940/
И сега двамата ти синове, които ти се родиха в Египетската земя, преди да дойда при тебе в Египет, са мои: Ефрем и Манасия, както Рувим и Симеон, ще бъдат мои;
/Православен/
И сега, двамата ти синове които ти се родиха в Египетската земя, преди да дойда аз при тебе в Египет, мои са: Ефрем и Манасия ще ми бъдат като Рувим и Симеон.
/Цариградски/
And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine; as Reuben and Simeon, they shall be mine.
/KJV/