за Христос

След това Израел каза на Йосиф: Ето, аз умирам; но Бог ще бъде с вас и ще ви върне пак в отечеството ви.

Слушай Битие 48:21
Битие 48:21

Препратки:

Други преводи на Битие 48:21: