за Христос

Последното желание на Яков
И така, Израел се засели в Египетската земя, в Гесенската страна, където придобиваха имения, наплодяваха се и много се размножаваха.

Слушай Битие 47:27
Битие 47:27

Препратки:

Други преводи на Битие 47:27: