за Христос

Битие 46:8-25   

8 А ето имената на синовете на Израел, които влязоха в Египет: Яков и синовете му: Рувим, първородният на Яков;
9 а Рувимови синове: Енох, Фалу, Есрон и Хармий;
10 Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин, Сохар и Саул, син на ханаанка;
11 Левиеви синове: Гирсон, Каат и Мерарий;
12 Юдови синове: Ир, Онан, Шела, Фарес и Зара; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя; и Фаресови синове бяха Есрон и Амул;
13 Исахарови синове: Тола, Фуа, Йов и Симрон;
14 Завулонови синове: Серед, Елон и Ялеил.
15 Тези са синовете, които Лия роди на Яков в Падан-арам, и дъщеря му Дина. Те всички - синовете и дъщерите му - бяха тридесет и трима души.
16 А Гадови синове: Сифон, Агий, Суний, Есвон, Ирий, Ародий и Арилий;
17 Асирови синове: Емна, Есуа, Есуй и Верия, и сестра им Сера; и Вериеви синове: Хевер и Малхиел.
18 Тези са синовете на Зелфа, която Лаван даде на дъщеря си Лия; и тях тя роди на Яков - шестнадесет души.
19 А синовете на Якововата жена Рахил: Йосиф и Вениамин.
20 И на Йосиф се родиха в Египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер.
21 Вениаминови синове: Вела, Вехер, Асвил, Гира, Нееман, Ихий, Рос, Мупим, Упим и Аред.
22 Тези са Рахилините синове, които се родиха на Яков, всичките - четиринадесет души.
23 А Данов син: Усим.
24 Нефталимови синове: Ясиил, Гуний, Есер и Силим.
25 Тези са синовете на Вала, която Лаван даде на дъщеря си Рахил, и тях тя роди на Яков, всичките - седем души.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50