за Христос

Кажете: Ние, слугите ти, и бащите ни от младини до сега сме скотовъдци. Кажете това, за да живеете в Гесенската земя, защото всички овчари са отвратителни за египтяните.

Слушай Битие 46:34
Битие 46:34

Препратки:

Други преводи на Битие 46:34:

кажете: Слугите ти са скотовъдци от младини досега, и ние, и бащите ни. Кажете това, за да живеете в гесенската земя, защото всички овчари са отвратителни за египтяните.
/Верен 2002/
кажете: Ние, слугите ти, и бащите ни от младини досега сме скотовъдци. Кажете това, за да живеете в Гесенската земя, защото всички овчари са отвратителни за египтяните.
/Библейско общество 2000/
Кажете: Ние, слугите ти, и бащите ни, от младини до сега сме скотовъдци. Кажете това, за да живеете в Гесенската земя, защото всичките овчари са отвратителни за египтяните.
/Протестантски 1940/
вие кажете: ние, твои раби, сме скотовъдци от младини досега, и ние и бащите ни, - та да ви заселят в земя Гесем. Защото египтяните се гнусят от всеки овчар.
/Православен/
ще речете: Мъже скотохранители сме слуги твои от младостта си до нине, ние и отците ни; за да се населите в земята Гесен; защото е гнусота на Египтяните всеки пастир на овци.
/Цариградски/
That ye shall say, Thy servants' trade hath been about cattle from our youth even until now, both we, and also our fathers: that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians.
/KJV/