за Христос

Тогава Йосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израел, и като се яви пред него, прегърна го и плака дълго на врата му.

Слушай Битие 46:29
Битие 46:29

Препратки:

Други преводи на Битие 46:29:

Тогава Йосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израил, и като се яви пред него, падна на шията му и дълго плака на шията му.
/Верен 2002/
Тогава Йосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израел, и като се яви пред него, прегърна го и плака дълго на врата му.
/Библейско общество 2000/
Тогава Иосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израиля, и като се яви пред него, падна на врата му и плака дълго на врата му.
/Протестантски 1940/
Тогава Иосиф впрегна колесницата си и излезе да посрещне баща си Израиля в Гесем и, щом го видя, хвърли се на шията му, и дълго плака на шията му.
/Православен/
А Йосиф впрегна колесницата си и възлезе да посрещне Израиля отца си в Гесен; и като го видя, падна на врата му, и плака много време на врата му.
/Цариградски/
And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while.
/KJV/