за Христос

Заселване в египетската област Гесен
Яков изпрати Юда пред себе си при Йосиф, за да покаже пътя пред него в Гесен; и така, дойдоха в Гесенската земя.

Слушай Битие 46:28
Битие 46:28

Препратки:

Други преводи на Битие 46:28: