за Христос

А Рувим говореше на баща си: Убий двамата ми сина, ако не ти го доведа; предай го в моята ръка и аз пак ще ти го доведа.

Слушай Битие 42:37
Битие 42:37

Препратки:

Други преводи на Битие 42:37: