за Христос

Битие 40   

1 След това виночерпецът и хлебарят на египетския цар се провиниха пред господаря си, египетския цар.
2 И фараонът, като се разгневи на двамата си придворни - началника на виночерпците и началника на хлебарите,
3 ги сложи под стража в дома на началника на телохранителите, в тъмница, в мястото, където Йосиф беше затворен.
4 А началникът на телохранителите постави при тях Йосиф и той им слугуваше, и те останаха известно време в тъмницата.
5 И виночерпецът, и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в тъмница, сънуваха и двамата сън, всеки видя съня си в същата нощ, всеки, според както щеше да се тълкува съновидението му.
6 Йосиф, като влезе при тях на сутринта и видя, че бяха смутени,
7 попита фараоновите придворни, които бяха заедно с него в тъмницата, в дома на неговия господар: Защо изглеждате така скръбни днес?
8 А те му отговориха: Видяхме сън, а няма кой да го изтълкува. И Йосиф им каза: Тълкуванията не са ли от Бога? Разкажете ми го, моля.
9 Тогава началникът на виночерпците разказа своя сън на Йосиф, като му каза: В съня ми имаше лоза пред мен;
10 и на лозата имаше три пръчки, и се виждаше като че напъпваше и цветовете й цъфтяха, и гроздовете на лозата узряха.
11 А фараоновата чаша беше в ръката ми; и взех гроздето, изстисках го във фараоновата чаша и подадох чашата във фараоновата ръка.
12 Йосиф му каза: Ето значението му: трите пръчки са три дни.
13 След три дни фараонът ще издигне главата ти и ще те възстанови на службата ти; и ще поднасяш чашата във фараоновата ръка, както преди, когато ти му беше виночерпец.
14 Но си спомни за мене, когато те постигне благополучието, смили се, моля, над мен и продумай на фараона за мен, и ме избави от този дом.
15 Понеже наистина бях откраднат от еврейската земя, а пък тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят в тази яма.
16 Като видя началникът на хлебарите, че той тълкува добре, каза на Йосиф: И аз сънувах: Три кошници с бял хляб бяха на главата ми;
17 в най-горната кошница имаше от всякакви ястия за фараона; и птиците ги ядяха от кошницата на главата ми.
18 А Йосиф отговори: Ето значението му: трите кошници са три дни.
19 След три дни фараонът ще ти отнеме главата, като те обеси на дърво; и птиците ще изкълват месата ти от тебе.
20 След три дни на рождения си ден фараонът направи угощение на всичките си слуги; и издигна главата на началника на виночерпците и главата на началника на хлебарите между слугите си.
21 Началника на виночерпците възстанови на служба и той подаваше чашата във фараоновата ръка;
22 а началника на хлебарите обеси, според както Йосиф беше изтълкувал сънищата им.
23 А началникът на виночерпците не си спомни за Йосиф, а го забрави.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50